• сеп2021

    Udruženje Pro.Tok21 u okviru svog projekta „Vinsko nasleđe Smedereva“ sprovodi aktivnosti i sa srednjoškolcima, kako bi im se kroz aktivno učešće približio uticaj vinogorja na identitet grada. Istorijski arhiv, muzej i biblioteka u Smederevu su mesta gde mladi istraživači imaju mogućnost da se kroz autentičnu građu upoznaju sa prošlošću svog...

  • Ove godine smo kroz naš jedinstveni lokalni Fond za komšijske inicijative podržali pet ideja neformalnih grupa aktivnih građana. Tokom avgusta smo ih obišli, upoznali se bolje sa problemima koji postoje u lokalnoj zajednici i razgovarali sa komšijama o nekim budućim akcijama.

  • авг2021

    Nedavno smo bili u poseti kolegama iz udruženja Pro.Tok21, čija je inicijativa „Vinsko nasleđe Smedereva“ podržana kroz konkurs „Lokalni poziv za EU“. Cilj ove inicijative je da doprinose revitalizaciji kulturnog nasleđa u gradu, zagovara njegovu zaštitu, pospešuje kulturno delovanje institucija i podstakne građane da aktivno koriste, kreiraju i predlažu kulturne...