Komšijske inicijative #akcije

Naše komšije u akciji! Pratili smo realizaciju komšijskih inicijativa… Početkom 2017. godine smo pokrenuli jedan potpuno nov i jedinstven program – Fond za komšijske inicijative – fond za podršku lokalnim inicijativama u našem gradu. Kroz ovaj fond finansiramo male projekte i inicijative zbog kojih će naš grad biti #super mesto za život! 

Continue reading