Poseta Centru za dnevni boravak i smeštaj dece sa smetnjama u razvoju u Obrenovcu

Fondacija za mlade Obrenovca je partner Fonadiciji Ana i Vlade Divac u okviru Projekta podrške najranjivijim grupama u poplavljenim područjima koji se realizuje uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. Projektom su opremljeni  Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju i Centar za osobe sa dečjom i...

Continue reading