Kažu da na mladima svet ostaje – ali mi verujemo da

već danas moramo mladima dati priliku da pokažu koliko mogu i znaju!

 

 

Smatramo da je važno da mladi dobiju prilike da ostvaruju svoje ideje i da aktivno učestvuju u kreiranju sadržaja u našem gradu. Zbog toga postoji Omladinski fond – kao format u kome mladi imaju priliku da dobiju sredstva za svoje ideje, ali i da učestvuju u procesima donošenja odluka.

Omladinski Fond je program za dodelu novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode mladi. Omladinski fond se zasniva na volonterskom radu grupe mladih ljudi (Omladinski odbor) i finansijskoj podršci neformalnim grupama koje imaju za cilj unapređivanje života mladih ljudi u zajednici. Fondacija za mlade Obrenovca administrira Omladinski fond u saradnji sa opštinom Obrenovac, uz podršku Divac fondacije i Građanskih inicijativa.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROGRAMU

Program Omladinski fond je pokrenut u Obrenovcu još 2008. godine. Sprovodio se kroz programe Kancelarije za mlade opštine Obrenovac. Od 2013. godine, Divac fondacija pokreće veliki projekat Divac omladinski fondovi, koji se sprovodi u 11 gradova i opština u Srbiji, i ulaže sredstva u iznosu od 5.000 dolara u svakoj opštini za realizaciju omladinskih inicijativa u toj lokalnoj samoupravi, a partnerska opština i lokalni biznisi obezbeđuju sredstva u istom iznosu.

Kako se program Omladinski fond pokazao kao odličan format za uključivanje mladih u proces donošenja odluka, Divac fondacija je nastavila da sprovodi projekat i na konkursu je izabrala organizacije koje će predstavljati Divac omladinske centre – lokalne organizacije koje će u svakoj opštini preuzeti realizaciju programa. Fondacija za mlade Obrenovca je 2015. godine izabrana na konkursu kao Divac omladinski centar za opštine Obrenovac i Lazarevac (više o tome pročitajte u posebnoj vesti).

PROGRAM U 2017. GODINI

2017. godine Fondacija za mlade Obrenovca realizovala je program Omladinski fond u partnerstvu sa opštinom Obrenovac, u saradnji sa Divac fondacijom, kao i Youth Build programom, koji u Srbiji sprovodi udruženje Građanske inicijative.

Konkurs za članove odbora Omladinskog fonda bio je raspisan od 21. avgusta do 15. septembra 2017. godine. Više o izabranim članovima odbora pročitajte ovde.

Konkurs Omladinskog fonda je bio otvoren od 10. oktobra do 10. novembra 2017. godine. Više detalja o samom konkursu možete pogledati ovde.

Nakon završetka konkursa odbor Omladinskog fonda je odabrao projekte koji će biti realizovani u periodu od 25. novembra 2017. do 31. marta 2018. godine. Odbor je na osnovu sledećih kriterijuma bodovao projekte: kvalitet ideje, učešće i vođstvo mladih, opravdanost utrošenog novca, potreba u zajednici, održivost i uticaj na mlade.

U 2017. godini je kroz Omladinski fond podržano 18 inicijativa mladih u Obrenovcu u ukupnom iznosu od 1.252.960 dinara

O odabranim projektima u 2017. godini možete saznati ovde

Fondacija za mlade Obrenovca je 5. decembra 2017., na Međunarodni dan volontera, organizovala malu ceremoniju potpisivanja ugovora i podele čekova odabranim grupama, gde smo imali priliku da pričamo i da se družimo sa aktivistima, volonterima, članovima odbora i donatorima.

Pročitajte ostale vesti u vezi sa programom realizovanim 2017. godine:

★ (09/05/2018) Omladinski fond #realizacija

Pročitajte još i:

 ★ Osnovni kriterijumi za izbor projektnih ideja za Omladinski fond

Radujemo se novim i kreativnim inicijativama mladih u našem gradu! ?

Nastavite da pratite i podržavate naš rad.