No comments yet

Fondacija za mlade Obrenovca partner na projektu “Filantropija za lokalne zajednice”


Pored Fondacije za mlade Obrenovca, Trag fondacija je na ceremoniji potpistala ugovore i sa ostalim partnerima na projektu Iskorak fondacijom, Fondacijom Mesečina, Fondacijom Front i Fondacijom Katalist. 
Partneri će raditi na promociji lokalne filantropije, unapređivati svoje kapacitete i prikupljaće sredstva u svojim zajednicama, u cilju podrške rešavanju problema koji pogađaju građane u tim zajednicama.

“Aktivni građani koji podržavaju lokalne inicijative i doprinose razvoju filantropije, direktno dopinose pozitivnim promenama u svojim lokalnim zajednicama”, rekla je Biljana Dakić Đorđević, izvršna direktorka Trag fondacije.

IMG_1542Ciljevi projekta su povećano učešće građana u lokalnim zajednicama i promocija filantropije u Srbiji. Direktor Kancelarije za demokratiju i upravljanje USAID-a, Piter Vibler, rekao je “Trag je važan partner USAID-a u naporima da pomoviše održivo i aktivno civilno društvo u Srbiji, a podržavanje nastanka i rasta lokalne filantropije ključni je cilj tih napora.“

Prema istraživanju koje je sprovela Fondacija Katalist, tokom 2014. u Srbiji je donirano približno 20 miliona evra za podršku u lečenju i zdravstvenoj zaštiti, podršku marginalizovanim grupama, razvoju zajednica i infrastrukturi, smanjenju siromaštva i unapređenju obrazovanja.

Najzastupljeniji među donatorima su građani (22%) koji su donirali putem masovnih pojedinačnih davanja, zatim kompanije i mala i srednja preduzeća (24%), dok su individualni donatori, privatne fondacije i asocijacije preostali donatori. “Iznos donacija prikupljenih za opštu podršku u zajednici bio je na približno istom nivou u 2013. i 2014. godini.
Osim toga, u 2014.godini značajan iznos dodatnih doniranih sredstava bio je usmeren ka saniranju posedica poplava”, rekao je Nejtan Koešal, izvršni direktor Fondacije Katalist.

Otar Makarašvili, programski direktor Bolder Giving (SAD), neprofitne organizacije posvećene promociji filantropjie, podelio je iskustvo o strategijama za kreiranje i plasiranje priča u neprofitnom sektoru i negovanje dugoročnih odnosa sa donatorima.

“Najmoćniji alat u rukama onoga ko prikuplja sredstva je sposobnost da ispriča dobru priču o misiji i rezultatima neprofitne organizacije. To će privući podršku individualnih donatora, institucionalnih finansijera i drugih”, rekao je Makarašvili.

Vest preuzeta sa: www.tragfondacija.org

Comments are closed.