No comments yet

Čajanka Saveta za etička pitanja NAPORA i predstavljanje TACSO Resursnog centra 20. marta u Obrenovcu

11903728_1021376997913214_3088547803754921173_nU nedelju 20. marta od 15 časova u prostorijama Društvenog centra Fondacija za mlade Obrenovca organizuje dva događaja.

Prvi događaj je čajanka sa Savetom za etička pitanja(SEP) Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada. Čajanka sa SEP-om je dvočasovni događaj čiji je cilj afirmacija Etičkog kodeksa Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, kao i podsticanje mladih i omladinskih radnika na preispitivanje sopstvenih vrednosti i uverenja u vezi sa etikom u omladinskom radu. Događaj facilitiraju omladinski radnici/ce, članovi/ce Saveta za etička pitanja NAPOR asocijacije: Ana Pecarski i Zoran Zlatković.

Drugi događaj je predstavljanje TACSO Resursnog centra Građanskih incijativa, preko koga se mogu dobiti sve informacije koje su neophodne za dobro funkcionisanje i rad neformalnih grupa, udruženja građana i ostalih zaintersovanih aktera, kao i usluge i programe za izgradnju kapaciteta i javno zastupanje u Srbiji. Programi i usluge TACSO Resursnog centra Građanskih incijativa su oblikovani tako da odgovore na realne potrebe civilnog društva i relevantnih aktera za njegov razvoj, kao i stalno istraživanje o novonastalim potrebama i mogućnostima za njihovo rešavanje.

Događaji su namenjeni zainteresovanim pojedincima, neformalnim grupama i organizacijama iz Obrenovca. Za prisustvo događajima je obavezna prijava preko prijavnog formulara.

 

Comments are closed.