Rezultati ispitivanja stavova mladih osoba iz Obrenovca prema aktivnom učešću mladih u lokalnoj zajednici

Fondacija za mlade Obrenovca je tokom novembra i decembra 2018. godine sprovela istraživanje u okviru projekta „Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske“, koji u Srbiji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Projekat podržava Evropska komisija, kao deo svojih napora da konstantno unapređuje odnos javnih vlasti prema mladima.

Continue reading