No comments yet

Fond za komšijske inicijative – konkurs za lepši i bolji Obrenovac!

Ako prislonite lupu na naš mali grad, videćete da su u srcu naše zajednice upravo naše komšije i naša naselja.

Želimo da zajedničkim snagama stvaramo, popravljamo i ulepšavamo naše okruženje!

Da li ste i vi razmišljali o tome da nešto promenite i unapredite u svom komšiluku, naselju, okruženju? Želite da prostor u kom provodite vreme sa porodicom, prijateljima i komšijama bude lepši, prijatniji, kreativniji i uređeniji?

Možda bioskop na otvorenom baš u vašem kraju? Mesto za roštilj između dve zgrade? Uređeni prilazi i igrališta – rampe za kolica, mini bašta, ofrabane klupice, nove table za basket, mural sa inspirišućom porukom, novi sportski teren… Ili možda lutkarsko pozorište, zanimljivo predavanje, izlet, kante za reciklažu, uređenje obale pored reke?

Imate još neku ideju koja će vam omogućiti da kvalitetnije i lepše provodite slobodno vreme, da se družite, negujete duh zajedništva i lepih komšijskih odnosa? Porazgovarajte sa svojim komšijama, kolegama, prijateljima i prijavite se zajedno!

Kako bismo podstakli aktivno i solidarno učešće građana i građanki u ostvarivanju pozitivnih promena u zajednici, mi u Fondaciji za mlade Obrenovca smo osnovali jedinstveni Fond za komšijske inicijativeu okviru kog smo ove godine obezbedili finansijsku podršku za minimum 5 ideja neformalnih grupa građana sa teritorije naše opštine.

Fondacija za mlade Obrenovca je strateški usmerena na pružanje podrške projektima za razvoj lokalne zajednice, a više informacija o programu možete pronaći na našem sajtu.

OSNOVNE INFORMACIJE I USLOVI KONKURSA

Molimo vas da pažljivo pročitate uslove ovog konkursa, kako biste mogli što bolje da pripremite vaš predlog ideje za finansijsku podršku.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, predlažemo vam da se obratite direktno Fondaciji za mlade Obrenovca slanjem e-maila na adresu konkurs@oyf.rs.

Trajanje konkursa:

Ovaj konkurs je otvoren od 5. marta do 5. aprila 2022. godine.

Krajnji rok za slanje prijave za konkurs je utorak, 5. april (do 23.59h). Nepotpune i prijave koje stignu nakon predviđenog roka neće biti razmatrane.

Ko može podneti predlog ideje/inicijative?

Neformalne grupe građana sa teritorije opštine Obrenovac, koje imaju najmanje 5 članova (čiji članovi imaju najmanje 15 godina i bar jednog člana starijeg od 18 godina).

Pod neformalnom grupom građana se podrazumevaju grupe koje čine najmanje tri člana, a koje nisu registrovane kao pravna lica.

Koje ideje/inicijative Fond za komšijske inicijative podržava?

 • Ideje/inicijative vrednosti do 50.000,00 dinara koje se realizuju na teritoriji opštine Obrenovac i koje imaju za cilj poboljšanje života u najrazličitijim oblastima: provođenje slobodnog vremena, kultura, sport, ekologija, bezbednost, obrazovanje, aktivizam i volonterizam…;
 • Originalne, zanimljive i korisne ideje/inicijative koje podstiču druge građane da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;
 • Ideje/inicijative koje odgovaraju na lokalne potrebe i imaju pozitivan uticaj na zajednicu;
 • Ideje/inicijative koje se mogu realizovati od 15. aprila do 1. jula 2022. godine.

Koje ideje/inicijative Fond za komšijske inicijative ne podržava?

 • Ideje/inicijative pojedinaca, udruženja građana, političkih partija i javnih institucija;
 • Ideje/inicijative i aktivnosti sa primarno humanitarnom svrhom;
 • Ideje/inicijative koje pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije, promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;
 • Honorare za realizatore ideje;
 • Stipendije;
 • Nabavku računara, tableta, telefona, foto aparata, zvučnika i sl.;
 • Nabavku gotovih stolova, stolica i sl., ukoliko je to jedina aktivnost ideje;
 • Nabavku opreme za sportske klubove.

Vrednost finansijske podrške:

Maksimalna vrednost svake inicijative koja će biti podržana je do 50.000,00 dinara. Predlozi u vrednosti iznad 50.000,00 dinara neće biti razmatrani.

Kako i do kada podneti predlog ideje/inicijative?

Zainteresovane neformalne grupe treba da popune kratak formular, koju mogu pronaći ovde.

Krajnji rok za dostavljanje predloga ideja je 5. april 2022., do 23.59h. 

Ko i kada odlučuje o pristiglim prijavama?

Nakon zatvaranja konkursa Fondacija za mlade Obrenovca će izvršiti tehničku proveru pristiglih prijava. Sve prijave koje zadovolje tehničke uslove biće ocenjene od strane tima Fondacije na osnovu unapred definisanih kriterijuma, a potom će se preliminarna lista naći na javnom glasanju putem društvenih mreža – nakon čega će biti doneta i konačna odluku o inicijativama koje će biti podržane. Rezultati konkursa biće poznati krajem aprila 2022. godine. Ukoliko pristigli projekti ne budu zadovoljavajućeg kvaliteta, Fondacija će produžiti trajanje konkursa.

Ako budete podržani, kada počinjete sa akcijom?

Predviđeno je da se sve podržane ideje realizuju u periodu od 15. aprila do 1. jula 2022. godine.

Neformalne grupe čije ideje budu podržane biće u obavezi da za svaku stavku odobrenog budžeta dostave predračun za robu ili usluge. Finansijsko upravljanje vršiće Fondacija za mlade Obrenovca i novac će se direktno uplaćivati firmama na osnovu predračuna. Fondacija će pre početka sprovođenja projekata održati sastanak na kome će detaljno predstaviti čitavu proceduru upravljanja projektom, a takođe će biti na raspolaganju ukoliko se u toku realizacije jave bilo kakve nedoumice.

Kontakt:

Ukoliko imate pitanje u vezi sa ovim konkursnom, molimo vas da se obratite direktno Fondaciji za mlade Obrenovca, slanjem e-maila na adresu konkurs@oyf.rs (Naslov: Pitanje u vezi sa konkursom).

Formular za prijavu vaše ideje možete popuniti ovde

 

Ovogodišnji program podržan je od strane Vlade Švajcarske, kroz projekat Zajedno za aktivno građanasko društvo – ACT, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Post a comment