No comments yet

Fondacija za mlade izabrana za učešće u programu Akademija održivosti

U okviru konkursa Trag fondacije za program Akademija održivosti, od pristiglih 98 prijava, Selekcioni odbor je izabrao Fondaciju za mlade Obrenovca i još 9 organizacija civilnog društva koje će učestvovati u ovom programu.

Ovaj program ima za cilj da organizacijama civilnog društva pomogne u izgradnji dugoročnih partnerstava sa novim donatorima u njihovim zajednicama, unapredi njihovo dugoročno finansijsko planiranje i poboljša njihovu održivost kroz povećanje njihove vidljivosti i uticaja u zajednicama u kojima rade.

Osim OYF-a, izabrane su i sledeće organizacije: Fakiri sa juga, Kruševac; Centar za pružanje emotivne podrške i prevenciju suicida „Srce“, Novi Sad; Odbor za ljudska prava HRCVR, Vranje; Satibara, Beograd; K-town group, Kosjerić; Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila – APC/CZA, Beograd; Džedajski pokret, Niš; Da se zna!, Beograd i Okular, Ćićevac.

Putem ovog programa 10 izabranih organizacija civilnog društva će dobiti obuku za prikupljanje sredstava, podršku za izradu planova za prikupljanje, zatim po 700 evra za kampanje prikupljanja sredstava, a nakon završetka prikupljanja Trag fondacija će duplirati prikupljen iznos novčanih sredstava u svojoj zajednici od strane pojedinaca i kompanija, koji mogu da koriste za svoje projektne aktivnosti.

Minimalni iznos za prikupljanje je 2.000 evra, a maksimalni 4.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Ukupno je na raspologanju 28.000 evra za svih 10 projekata.

Trag fondacija realizuje program Akademija održivosti u partnerstvu sa SIGN mrežom, i uz finansijsku podršku Evropske unije.

Post a comment