No comments yet

Otvoren konkurs za finansiranje projekata i malih inicijativa neformalnih grupa iz Obrenovca – Fond za komšijske inicijative 2017

[super prilika]

Ako prislonite lupu na naš mali grad, videćete da su u srcu naše zajednice upravo naše komšije i naša naselja.

Želimo da zajedničkim snagama stvaramo, popravljamo i ulepšavamo svoje okruženje!

Da li razmišljate o tome da nešto promenite i unapredite u svom komšiluku, naselju, okruženju?
Želite da prostor u kom provodite vreme sa porodicom, prijateljima i komšijama bude lepši, prijatniji, kreativniji i uređeniji?

Možda bioskop na otvorenom baš u vašem kraju? Mesto za roštilj između dve zgrade? Uređeni prilazi i igrališta – rampe za kolica, mini bašta, ofrabane klupice, nove table za basket, mural sa inspirišućom porukom, novi sportski teren… Ili možda lutkarsko pozorište, neko zanimljivo predavanje, izlet, kante za reciklažu, uređenje obale pored reke?

Imate još neku ideju koja će vam omogućiti da kvalitetnije i lepše provodite slobodno vreme, da se družite, negujete duh zajedništva i lepih komšijskih odnosa?

Popričajte sa svojim komšijama i prijavite se zajedno!

Kako bismo podstakli aktivno i solidarno učešće građana i građanki u ostvarivanju pozitivnih promena u zajednici, mi u Fondaciji za mlade Obrenovca smo osnovali jedinstveni Fond za Komšijske inicijative, u okviru kog smo ove godine obezbedili finansijsku podršku za minimum 10 projekata u Obrenovcu – a maksimalna vrednost svakog projekta je do 50.000,00 dinara.

Fondacija za mlade Obrenovca je strateški usmerena na pružanje podrške projektima za razvoj lokalne zajednice. Ovaj program se realizuje uz podršku Građanskih inicijativa i Youth Build Srbija programa, a više informacija o programu možete pronaći na sajtu: www.oyf.rs.

OSNOVNE INFORMACIJE I USLOVI KONKURSA

Molimo vas da pažljivo pročitate uslove ovog konkursa. Ovaj dokument vam može pomoći da što bolje pripremite vaš predlog projekta za finansijsku podršku u okviru Fonda za komšijske incijative.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, predlažemo vam da se obratite direktno Fondaciji za mlade Obrenovca slanjem e-maila na adresu konkurs@oyf.rs, ili da pozovete Jelenu na broj telefona 060 170 2985.

Trajanje konkursa:

Ovaj konkurs je otvoren od 1. juna do 15. juna 2017. godine.

Krajnji rok za slanje prijave za konkurs je četvrtak, 15. jun (do 23.59h). Prijave koje stignu nakon predviđenog roka neće biti razmatrane.

Ko može podneti predlog projekta/inicijative?

Neformalne grupe građana sa teritorije opštine Obrenovac, koje imaju najmanje 5 članova, čiji članovi imaju najmanje 15 godina i bar jednog člana starijeg od 18 godina.

Koje projekate/inicijative Fond za komšijske inicijative podržava?

  • Projekte/inicijative vrednosti do 50.000,00 dinara koje se realizuju na teritoriji opštine Obrenovac i koje imaju za cilj poboljšanje života u najrazličitijim oblastima: provođenje slobodnog vremena, kultura, sport, ekologija, bezbednost, obrazovanje, aktivizam, volonterizam…;
  • Originalne, zanimljive i korisne projekte/inicijative koje podstiču druge građane da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;
  • Projekte/inicijative koje odgovaraju na lokalne potrebe i imaju pozitivan uticaj na zajednicu;
  • Projekte/inicijative koje se mogu realizovati od 1. jula do 1. septembra 2017. godine.

Koje projekate/inicijative Fond za komšijske inicijative ne podržava?

  • Projekte/inicijative pojedinaca, udruženja građana, političkih partija i javnih institucija;
  • Projekte/inicijative i aktivnosti sa primarno humanitarnom svrhom;
  • Projekte/inicijative koje pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;
  • Honorare za realizatore projekta;
  • Stipendije;
  • Nabavku računara, tableta, telefona, foto aparata i sl.

Vrednost finansijske podrške:

Maksimalna vrednost svakog projekta koji će biti podržan je do 50.000,00 dinara. Predlozi projekata/inicijativa u vrednosti iznad 50.000,00 dinara neće biti razmatrani.

Kako i do kada podneti predlog projekta/inicijative?

Zainteresovane neformalne grupe treba da popune formu predloga projekta, koju mogu da preuzmu ovde, i da je pošalju na e-mail adresu konkurs@oyf.rs.

Krajnji rok za dostavljanje predloga projekata/inicijativa je 15. jun 2017., do 23.59h.

Ko i kada odlučuje o pristiglim prijavama?

Nakon zatvaranja konkursa Fondacija za mlade Obrenovca će izvršiti tehničku proveru pristiglih prijava. Sve prijave koje zadovolje tehničke uslove biće ocenjene od strane nezavisnog Odbora Fonda za komšijske inicijative, koji se sastoji od 5 članova, koji će doneti konačnu odluku o listi podržanih projekata. Rezultati konkursa biće poznati do kraja juna 2017. godine.

Ako budete podržani, kad počinjete s projektom?

Predviđeno je da se svi podržani projekti/inicijative realizuju u periodu od 1. jula do 1. septembra 2017. godine.

Neformalne grupe čiji projekti/inicijative budu podržane, biće dužne da za svaku stavku odobrenog budžeta dostave predračun za robu ili usluge koji će glasiti na Fondaciju za mlade Obrenovca. Finansijsko upravljanje projektima vršiće Fondacija za mlade Obrenovca, i novac neće biti prebacivan grupama direktno.

Kontakt:

Ukoliko imate pitanje u vezi sa ovim konkursnom, molimo vas da se obratite direktno Fondaciji za mlade Obrenovca, slanjem e-maila na adresu konkurs@oyf.rs (subject: Pitanje u vezi sa konkursom).

Za sve ostale informacije u vezi sa aktuelnim aktivnostima Fondacije, posetite websajt i Facebook stranicu.

Tekst konkursa možete preuzeti ovde.

Formular za prijavu predloga projekata možete preuzeti ovde.

 

Post a comment