Proslavljamo prve četiri godine rada u našoj zajednici!

Prvo smo krenuli sa #poplava optimizma, onda smo izgradili #centar za mlade, a danas imamo čak dva #fonda iz kojih finansiramo inicijative u zajednici.

Hvala vam što pratite naš rad, zajedno možemo mnogo više.

KAKO JE SVE POČELO?

Fondacija za mlade Obrenovca je lokalna fondacija, koju je osnovala grupa mladih aktivista u junu 2014. godine sa velikom željom da se Obrenovac što pre oporavi od posledica poplava. Samo nekoliko meseci nakon osnivanja – postali smo jedna velika mreža volontera i aktivista, koju i danas podržava na desetine partnerskih organizacija širom Srbije i Evrope.

Naša priča je od samog starta bila obojena optimizmom! Obrenovac se ne bi oporavio nakon poplava da nije bilo velikog entuzijazma i aktivizma mladih. Prešli smo dugačak put od dodele humanitarne pomoći, kutaka za decu i ekoloških akcija – do otvaranja prvog društvenog centra za mlade u Obrenovcu. I veoma smo ponosni na sve naše volontere, komšije, prijatelje i donatore koji su nam pomogli da doprinesemo oporavku Obrenovca.

NAŠA VIZIJA I MISIJA

Mi u Fondaciji za mlade Obrenovca imamo viziju društva u kojoj su građani osnaženi da doprinesu svojoj zajednici tako da ona postane bolje mesto za život. Ili jednostavnije rečeno, želimo da Obrenovac bude super mesto za život!

Misija naše Fondacije je da omogućimo građanima da se organizuju, da uče, i da se umrežavaju – tako da naša zajednica raste baš zbog njihovih inicijativa.

NA KOJI NAČIN MI ULAŽEMO U ZAJEDNICU?

Nakon četiri godine i na desetine različitih projekata koje smo realizovali kroz Društveni centar za decu i mlade  – odlučili smo da nastavimo sa izgradnjom dugoročnih programa podrške u zajednici. Želimo da budemo sigurni da će mladi u narednih 50 godina (a što da ne, i narednih 100 godina!) imati priliku da svoje ideje sprovode u realnost! Zbog toga smo odlučili da u narednim godinama posebno razvijamo programe u sledećim oblastima:

  ★  Pružanje direktne podrške inicijativama građana – zato što je možda baš novi teren za basket, galerija na otvorenom ili lutkarsko pozorište ono što naši sugrađani žele, i mi planiramo da ih podržimo

  ★  Izgradnja duha zajednice i promocija solidarnosti i dobročinstva – da svi budemo ponosni na naš grad i da se stalno trudimo da bude lepše mesto za život

  ★  Razvoj OYF kao lokalne fondacije u Srbiji i regionu – kako bismo mogli da obezbedimo veću podršku za naš grad i za inicijative koje pokreću naši sugrađani.

Danas se fokusiramo na rad sa zajednicom građana prvenstveno sa teritorije opštine Obrenovac. Imamo uspostavljena dva fonda kroz koje direktno podržavamo lokalne inicijative koje pokreću naši sugrađani: Omladinski fond i  Fond za komšijske inicijative. Naš cilj je da u narednih 5 godina počnemo sa podrškom lokalnih inicijativa i u okolnim gradovima centralne i zapadne Srbije.

PONOSNI SMO NA POSTIGNUTE REZULTATE

Ponosni smo i srećni što možemo da podelimo neke od naših najvećih uspeha sa vama:

★  Preko 4,000 građana je do sada učestvovalo i našim projektima i programima u zajednici

★  Prikupili smo preko 250,000 EUR za projekte za renoviranje i razvoj zajednice, humanitarnu pomoć, omladinske projekte i Društveni centar

★  Otvorili smo prvi (ikada) Društveni centar za decu i mlade u Obrenovcu, gde je organizovano na desetine novih projekata i omladinskih inicijativa

★  Pilotirali smo nove koncepte i platforme za organizaciju i razvoj u zajednici, uključujući i: Društveni market, Škola za aktiviste u zajednici, Pop-up pozorište, OYF čitaonica

★  Promovisali smo vrednosti volontiranja na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Ugostili smo i volonterku iz Slovačke na 4 meseca u okviru programa Evropskog volonterskog servisa (EVS)

★  Povezali smo se sa drugim lokalnim fondacijama iz Srbije i regiona (iz Bosne i Hercegovine, Rumunije, Hrvatske, Češke)

★  Naši donatori su lokalni i nacionalni privrednici i kompanije, fondacije, organizacije civilnog društva i pojedinci

Putem naše široke mreže partnera na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou – aktivno tražimo i koristimo prilike da pričamo o važnosti razvoja i aktivizma u zajednici.

 

Postani prijatelj i partner naše fondacije, podrži nas kako bi naša vizija postala stvarnost!