No comments yet

Održana Panel diskusija „Aktivno učešće mladih u društvu“

Juče je u organizaciji Fondacije za mlade Obrenovca, u svečanoj sali opštine Obrenovac, održana Panel diskusija „Aktivno učešće mladih u društvu“. Cilj događa bio je da se pokrene dijalog o položaju mladih, odnosno o mogućnostima za mlade da se uključe u donošenje odluka koje se tiču njih samih, ali i zajednice u celini.

Na događaju su predstavljeni rezultati istraživanja o aktivnom učešću mladih u Obrenovcu i organizovana je diskusija na temu participacije mladih u procesima donošenja odluka u društvu.

Izveštaj o istraživanju je predstavila Jelena Ivković iz Fondacije za mlade Obrenovca, dok su ostali učesnici panela bili Bojana Jevtović, predstavnica Fondacije Ana i Vlade Divac, Miloš Stanojević, član Veća Gradske opštine Obrenovac zadužen za omladinsku politiku, i Marko Petrović, predstavnik Unije srednjoškolaca Srbije.

Bojana Jevtović je govorila o programu „Divac omladinski fondovi“, koji Fondacija Divac sprovodi u Srbiji od 2014. godine.  Radi se o modelu participacije mladih koji je preuzet iz Irske.

Član Veća opštine Obrenovac je prisutne upoznao sa programom „Omladinski fond“, koji opština Obrenovac realizuje od 2008. godine. Od 2014. program je dobio novi format, a Miloš je govorio o dosadašnjim rezultatima i načinima uključivanja mladih u donošenje odluka i realizaciju programa.

Marko iz Unije srednjoškolaca je prisutnima predstavio programe koje USS sprovodi, kao i načine na koje Unija sarađuje sa učeničkim parlamentima.

Rezultate ispitivanja stavova mladih osoba iz Obrenovca prema aktivnom učešću mladih u lokalnoj zajednici predstavila je Jelena Ivković, izvršna direktorka Fondacije za mlade Obrenovca.

Rezultate istraživanja možete pogledati i ovde.

Panel je jedna od aktivnosti projekta „Zajedno ka boljoj zajednici za mlade“, koji naša fondacija sprovodi u okviru Mreže omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske.

Post a comment