OSNOVNI KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKTNIH IDEJA

NA KONKURSU OMLADINSKI FOND:

 

1. Ko može podneti predlog projekta za program Omladinski Fond?

 •  ★ Formalne i neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina (minimum pet mladih) koji žive na teritoriji opštine Obrenovac.

2. Koje projekte podržavamo kroz Omladinski Fond?

 •  ★ Projekte vrednosti do 100.000 dinara koji se realizuju na teritoriji opštine Obrenovac, i imaju za cilj poboljšanje života mladih u najrazličitijim oblastima: kultura, sport, zdravlje, bezbednost, zapošljavanje, obrazovanje, aktivizam i volonterizam;
 •  ★ Originalne, zanimljive i korisne projekte koji podstiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;
 •  ★ Projekte koji odgovaraju na lokalne potrebe i imaju širok uticaj na zajednicu, posebno u ruralnim sredinama;
 •  ★ Projekte za koje će mladi obezbediti pisanu podršku iz zajednice, od pojedinaca i kompanija, u uslugama, robi i/ili finansijskim sredstvima. Podrška mora iznositi najmanje 50% od ukupne vrednosti traženog iznosa od Omladinskog Fonda.

3. Šta Omladinski Fond ne podržava?

 •  ★ Projekte pojedinaca, političkih partija i javnih institucija;
 •  ★ Projekte i aktivnosti sa primarno humanitarnom svrhom;
 •  ★ Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;
 •  ★ Honorare za realizatore projekta;
 •  ★ Stipendije;
 •  ★ Nabavku računara, tableta, telefona, muzičke i video opreme (ozvučenja, kamera, foto aparata i sl.).

 

Imaš pitanje u vezi sa ovim programom? Piši nam:

[contact-form-7 id=“1120″ title=“Contact form 1″]