No comments yet

Otvoren konkurs za projekte i ideje mladih iz Obrenovca – Omladinski fond 2019

Fondacija za mlade Obrenovca, u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, Kancelarijom za mlade gradske opštine Obrenovac i Fondacijom Mozaik, poziva sve neformalne grupe mladih sa teritorije opštine Obrenovac da podnesu predloge projekata Omladinskom fondu do 29. jula 2019. godine.

Omladinskim fondom upravlja pet članica i članova, mladih ljudi iz Obrenovca, koji imaju ulogu Odbora koji raspisuje konkurs i odlučuje o finansiranju projekata neformalnih grupa mladih sa teritorije opštine Obrenovac.

Ko može podneti predlog projekta Omladinskom fondu?

Neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina (minimum troje mladih) koji žive na teritoriji opštine Obrenovac.

Šta Omladinski fond podržava?

 • Projekte vrednosti do 100.000 dinara koji se realizuju na teritoriji opštine Obrenovac
 • Za realizaciju ciljeva konkursa Omladinski fond će odabrati jedan ili više programa ili projekata iz sledećih oblasti: obrazovanje, vaspitanje i obuka mladih; aktivizam i aktivno učešće mladih; zdravlje, blagostanje, populaciona edukacija mladih; bezbednost mladih; socijalna uključenost mladih; mobilnost mladih; informisanje mladih i kultura i kreativnost mladih.
 • Originalne, zanimljive i korisne projekte koje podstiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;
 • Projekte koji odgovaraju na lokalne potrebe i imaju širok uticaj na zajednicu, posebno u ruralnim sredinama;
 • Projekte koji se mogu realizovati od 15. avgusta do 30. novembra 2019.;
 • Projekte za koje će mladi obezbediti pisanu podršku iz zajednice, od pojedinaca i kompanija, u uslugama, robi i/ili finansijskim sredstvima. Podrška mora iznositi najmanje 50% od ukupne vrednosti traženog iznosa od Omladinskog fonda. Recimo, ukoliko od Omladinskog fonda tražite 90.000 dinara neophodno je da od pojedinaca ili kompanija obezbedite sredstva, robu ili usluge u vrednosti od 45.000 dinara.

Šta Omladinski fond ne podržava?

 • projekte pojedinaca, političkih partija i javnih institucija;
 • projekte i aktivnosti sa primarno humanitarnom svrhom;
 • projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;
 • ljudski resurse;
 • troškove zakupa prostora i troškove funkcionisanja kancelarije;
 • kupovinu zemlje ili zgrada;
 • dnevnice;
 • pojedinačna sponzorstva za učešće na radionicama, seminiramima, konferencijama, kongresima;
 • pojedinačne stipendije za studije ili kurseve;
 • plaćanje usluge prevoza taksi vozilom gde postoji javni gradski prevoz;
 • kupovinu muzičke, kompjuterske i druge opreme (računari, fotoaparati, štampači, mali električni uređaji, tastature, memorije i dr.);
 • kupovinu alkoholnih i energetskih napitaka, duvanskih proizvoda;
 • uzimanje u zakup telefonskih brojeva i opreme od drugog lica;
 • finansiranje sportskih organizacija i nabavku sportskih rekvizita i opreme;
 • troškove koji nisu u direktnoj vezi sa ciljevima programa ili projekta;

Raspoloživa finansijska sredstva za realizaciju programa ili projekata

Ukupno opredeljena sredstva za realizaciju programa ili projekta su 1.060.000,00 dinara.

Maksimalna vrednost koja može biti odobrena po projektu je 100.000 dinara.

Kako i do kada podneti predlog projekta?

Prijavljivanje projekata se vrši preko online platforme LONAC.pro.

Zainteresovane grupe mladih prvo se prijavljuju na platformu LONAC.pro gde postaju senior članovi (prijava traje oko 30 minuta, a detaljnije objašnjene kako se postaje senior član pročitajte ovde). Nakon toga mladi mogu popuniti vrlo jednostavan obrazac koji se nalazi na platformi.

Predlozi projekata dostavljeni na bilo koji drugi način ili poštom neće biti uzeti u razmatranje.

Krajnji rok za dostavljanje predloga projekata je 29. jul 2019. do 16.00 časova.

Šta nakon prijave predloga projekta?

Nakon zatvaranja konkursa članovi i članice odbora Omladinskog fonda uradiće prvi krug selekcije. Ukoliko projekat prođe prvi krug selekcije članovi grupe mladih biće pozvani na intervju. Na intervju je potrebno da dođe najmanje tri člana tima koji su navedeni kao kontakt osobe u predlogu projekta. Nakon intervuja, predlozi projekata se objavljuju na portalu LONAC.pro i pozivaju se svi građani da glasaju za najbolje inicijative.

Ukoliko projekat ne bude prošao prvi krug selekcije, članovi grupe mladih biće obavešteni o razlozima ovakve odluke od strane odbora Omladinskog fonda.

Ako budete podržani, kad počinjete s projektom?

Predviđeno je da se svi podržani projekti realizuju u periodu od 15. avgusta do 30. novembra 2019. godine.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa ovim konkursom, molimo vas da se obratite na e-mail adresu konkurs@oyf.rs (subject: Pitanje u vezi sa konkursom) ili da pozovete Jelenu na broj telefona 065 2559985.

Post a comment