No comments yet

OYF član Mreže omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske

Drago nam je što sa vama možemo da podelimo da je Fondacija za mlade Obrenovca jedna od tri organizacije iz Srbije koja je ove godine odabrana za članstvo u Mreži omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske. Mreža je nastala 2016. sa ciljem da se poveća aktivno učešče mladih u donošenju važnih odluka u društvu i time unapredi njihov položaj, a posledično i obezbedi bolja budućnost svake od država koje su njen deo.

Do sada je u projekat uključeno 20 omladinskih organizacija iz pet zemalja. Osim naše zemlje, to su još Crna Gora, Makedonija, Albanija i Turska. Pored toga što su navedene zemlje deo regiona Zapadnog Balkana i kandidati za pristup Evropskoj uniji, zajednički im je i odnos prema mladim ljudima i njihova nedovoljna participativnost u javnom životu, usled čega je od značaja razmena iskustava i pozitivnih praksi aktera koji se bave mladima.

Odabrane organizacije iz ovih zemalja su tokom prethodnih meseci prošle kroz obuke za izgradnju kapaciteta, nakon čega će u svojim zajednicama sprovesti različite aktivnosti koje će biti fokusirane na zagovaranje za unapređenje lokalne omladinske politike.

Mreža je podržana od strane Evropske unije, a nosilac projekta je Fondacija ,,Ana i Vlade Divac’’.

Krajem juna za 35 mladih iz 20 organizacija iz 5 zemalja organizovana je studijska poseta Srbiji. Poseta je počela u Obrenovcu, a nastavila se posetom Ministarstvu omladine i sporta i učešćem na okruglom stolu čija je tema bila participacija mladih na lokalnom nivou.

Ako vas zanima da više pročitate o ovoj poseti, to možete učiniti ovde:

Studijska poseta Srbiji 

Poseta opštini Obrenovac 

Poseta Ministarstvu omladine i sporta

Okrugli sto o participaciji mladih na lokalnom nivou 

Post a comment