No comments yet

Podrška za mobilizaciju zajednice

Ukoliko ste grupa koja ima zanimljivu/ važnu/kreativnu ideju za unapređenje zajednice u kojoj živite, a potrebna su vam sredstva i mentorska podrška za realizaciju iste, pokušajte da sprovedete zamisao u delo tako što ćete aplicirati sa vašom inicijativom na konkurs „Podrška za mobilizaciju zajednice”.

Konkurs je otvoren do 1. septembra ili utroška sredstava, a više informacija o uslovima konkursa i načinu prijave možete pronaći na sajtu www.promeni.rs.

Post a comment