No comments yet

Radionice za roditelje o digitalnom nasilju

Fondacija za mlade Obrenovca i Centar za građansko delovanje uz podršku Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada realizuje ciklus od 4 radionice o digitlanom nasilju koje su namenje roditeljima srednjoškolaca i srednjoškolki iz Obrenovca. Cilj radionica je unaprediti nivo informisanosti i znanja roditelja o digitalnoj bezbednosti i adekvatnom reagovanju u slučaju izloženosti deteta digitalom nasilju ili sumnje na isto.

Radionice će se održavati krajem februara i tokom marta u večernjim terminima u Domu kulture u Obrenovcu i trajaće do 90 minuta, a prijave se vrše na mejl office@oyf.rs ili office@cegrad.org.

 

Aktivnosti se realizuju u okviru projekta “Važno je! – sistemska rešenja za mlade”  koji realizuje NAPOR, a finansira Vlada Švajcarske kroz projekat “ACT- Zajedno za aktivno građansko društvo” koji sporvode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Post a comment