No comments yet

Raspisan konkurs za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih

Fondacija za mlade Obrenovca je partner Resurs centru za Južnobanatski i Beogradski okrug – Centru za građansko delovanje na projektu koji se, u okviru programa MLADI SU ZAKON, realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta.

Resurs centar za Južnobanatski i Beogradski okrug, Centar za građansko delovanje, raspisao je konkurs za finansiranje omladinskih volonterskh projekata u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih.

Konkurs se sprovodi u saradnji sa Kancelarijom za mlade Grada Pančeva, Kancelarijom za mlade opštine Bela Crkva, Kancelarijom za mlade opštine Obrenovac, Mladim istraživačima Srbije, Organizacijom za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva „Connecting“, Fondacijom za mlade Obrenovca, Organizacijom za promociju aktivizma „OPA“, Udruženjem studenata sa hendikepom i Organizacijom „Kompas – Kreativni omladinski centar Pančeva za borbu protiv side“.

Na konkurs se mogu prijaviti udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova sa teritorije Južnobanatskog i Beogradskog okruga, s tim da neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

Konkurs je namenjen mladim ljudima koji kroz aktivno učešće i volontersko angažovanje žele da u svojoj lokalnoj sredini učestvuju u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme ili drugih prostora od javnog interesa, organizuju aktivnosti za lokalnu zajednicu, učestvuju u akcijama zaštite životne sredine, promovišu međugeneracijsku saradnju (aktivnosti koje organizuju mogu da uključe i mlađe i starije), promovišu razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade, promovišu zdrave i bezbedne stilove života, organizuju IKT edukaciju (IKT – informacione i komunikacione tehnologije) ili pomovišu solidarnost i humanost (prema socijalno ugroženim grupama, osobama sa invaliditetom, migrantima i drugim ugroženim grupama).

Pod omladinskim volonterskim projektima se podrazumevaju kratkoročne volonterske aktivnosti koje doprinose pozitivnim promenama u lokalnoj zajednici i koje pružaju odgovor na probleme i potrebe društva, a koje realizuju mladi uzrasta 15 do 30 godina. Aktivnosti u OVP su otvorene za sve mlade ljude bez obzira na poreklo, pol, nacionalnost ili drugu osobenost i neprofitne su.

Predloženi omladinski volonterski projekti treba da budu sprovedeni u periodu od 29. oktobra do 1. marta 2019. godine., dok vrednost jednog omladinskog volonterskog projekta može iznositi između 30.000,00 i 100.000,00 dinara.

Zainteresovani mladi iz Južnobanatskog i Beogradskog okruga treba da pošalju popunjen obrazac za pisanje predloga ideje omladinskog volonterskog projekta do 04. oktobra 2018. godine na email: nvocegrad@yahoo.com ili poštom na sledeću adresu: Radenka Rankovića 13, 11500 Obrenovac, sa naznakom: „MLADI SU ZAKON – prijava na konkurs“.

Ukoliko predlog projektne ideje prođe administrativnu proveru i bude pozitivno ocenjen od strane komisije, odabrane grupe ulaze u narednu fazu koja podrazumeva razvijanje projektne ideje u konačan predlog omladinskog volonterskog projekta. Nakon dostavljanja konačnog predloga projekta, komisija će odabrati najmanje 8 omladinskih volonterskih projekata koji će biti finansirani u Južnobanatskom i Beogradskom okrugu. Konačni rezultati konkursa, odnosno predlozi OVP koji će biti finansirani, biće objavljeni do 29. oktobra 2018. godine. Svim odabranim udruženjima mladih i neformalnim omladinskim volonterskim grupama biće obezbeđena tehničko-stručna i finansijska podrška od strane Resurs centra za Južnobanatski i Beogradski okrug.

Lista udruženja mladih i neformalnih omladinskih grupa čiji će omladinski volonterski projekti biti finansirani biće objavljena na sajtu Resurs centra www.cegrad.org, zatim na sajtu Ministarstva omladine i sporta www.mos.gov.rs, omladinskom portalu www.mladisuzakon.rs, kao i sajtu Nacionalnog programa volontiranja mladih www.kampovi.mis.org.rs.

Tekst konkursa može se preuzeti ovde.
Obrazac za pisanje predloga ideje omladinskog volonterskog projekta može se preuzeti ovde.

Post a comment