Kažu da na mladima svet ostaje – ali mi verujemo da

već danas moramo mladima dati priliku da pokažu koliko mogu i znaju!

 

 

Smatramo da je važno da mladi dobiju prilike da ostvaruju svoje ideje i da aktivno učestvuju u kreiranju sadržaja u našem gradu. Zbog toga postoji Omladinski fond – kao format u kome mladi imaju priliku da dobiju sredstva za svoje ideje, ali i da učestvuju u procesima donošenja odluka.

Omladinski Fond je program za dodelu novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode mladi. Omladinski Fond se zasniva na volonterskom radu grupe mladih ljudi (Omladinski odbor) i finansijskoj podršci neformalnim grupama koje imaju za cilj unapređivanje života mladih ljudi u zajednici. Fondacija za mlade Obrenovca administrira Omladinski fond u saradnji sa opštinom Obrenovac, uz podršku Divac fondacije i Građanskih inicijativa.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROGRAMU

Program Omladinski Fond je pokrenut u Obrenovcu još 2008. godine. Sprovodio se kroz programe Kancelarije za mlade opštine Obrenovac. Od 2013. godine, Divac fondacija pokreće veliki projekat Divac omladinski fondovi, koji se sprovodi u 11 gradova i opština u Srbiji, i ulaže sredstva u iznosu od 5.000 dolara u svakoj opštini za realizaciju omladinskih inicijativa u toj lokalnoj samoupravi, a partnerska opština i lokalni biznisi obezbeđuju sredstva u istom iznosu.

Kako se program Omladinski Fond pokazao kao odličan format za uključivanje mladih u proces donošenja odluka, Divac fondacija je nastavila da sprovodi projekat i na konkursu je izabrala organizacije koje će predstavljati Divac omladinske centre – lokalne organizacije koje će u svakoj opštini preuzeti realizaciju programa. Fondacija za mlade Obrenovca je 2015. godine izabrana na konkursu kao Divac omladinski centar za opštine Obrenovac i Lazarevac (više o tome pročitajte u posebnoj vesti).

PROGRAM U 2017. GODINI

Ove godine Fondacija za mlade Obrenovca realizuje program Omladinski Fond u partnerstvu sa opštinom Obrenovac, koji sprovodi u saradnji sa Divac fondacijom, kao i Youth Build programom, koji u Srbiji sprovodi udruženje Građanske inicijative.

U 2017. godini će kroz Omladinski Fond biti podržano do 15 inicijativa mladih u Obrenovcu. Konkurs će biti otvoren tokom leta. Za više detalja o konkursu za članove Omladinskog odbora i uslovima konkursa, nastavite da pratite ovu stranicu i Facebook stranicu Fondacije za mlade Obrenovca.

 

Pročitajte još i:

 ★ Osnovni kriterijumi za izbor projektnih ideja za Omladinski fond