No comments yet

Javni poziv za korišćenje prostora OYF društvenog centra

10463926_782677615116488_9124796444402024355_nFondacija za mlade Obrenovca raspisuje javni poziv za termine sa ograničenim vremenskim trajanjem u prostorijama OYF društvenog centra za radionice, individualna savetovališta, grupni rad, predavanja, tribine, sastanke organizacija ili neformalnih grupa i sl., koji će trajati tokom cele godine.

Javni poziv raspisuje se sa ciljem pružanja jednakih šansi za razvoj organizacija mladih i za mlade, udruženja građana, kao i neformalnih grupa, na osnovu potreba zajedništva i potreba mladih.

Ovaj konkurs raspisuje se svakih šest meseci, u cilju podrške novim organizacijama i inicijativama mladih, i novih generacija umetnika i aktivista.

Ko može da se prijavi:

  • organizacije mladih i za mlade

  • neformalne grupe mladih

  • udruženja građana

Uslovi konkursa:

Konkurs je otvoren tokom cele godine.

Zainteresovani se prijavljuju na konkurs preko online prijavnog formulara.

Kriterijumi i procedura odlučivanja:

a) povezanosti prethodnih rezultata i programskih aktivnosti udruženja ili grupe sa Fondacijom za mlade Obrenovca

b) tradicije udruženja ili grupe

v) broja članova

g) prioriteta starih/postojećih korisnika u OYF društvenom centru

d) funkcionalnosti i optimalnog korišćenja raspoloživih kapaciteta.

Nakon izbora korisnika, izvršni direktor Fondacije za mlade Obrenovca zaključuje posebne sporazume o korišćenju termina u prostorijama OYF društvenog centra sa svakim korisnikom termina pojedinačno, u kojem se regulišu međusobni odnosi strana u sporazumu, njihova prava, obaveze i odgovornosti.

Sporazumi određuju odnose pod kojima korisnici koriste termine u slobodnim prostorima, a u skladu sa kućnim redom OYF centra.

Fondacija za mlade pokrivaće troškove korišćenja prostora, u skladu sa Sporazumom i pravilima kućnog reda u OYF društvenog centra.

Za komercijalne programe Fondacija za mlade neće pokrivati troškove korišćenja prostora.

Sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa javnim pozivom možete dobiti u OYF društevnom centru ili na e-mail adresu office@oyf.rs.

Comments are closed.