No comments yet

Konkurs za mlade umetnike „SHOW ME YOUR ART“

12677285_469888459863542_205606118_nFondacija za mlade Obrenovca, Biblioteka „Vlada Aksentijević“ i Kancelarija za mlade opštine Obrenovac raspisuju konkurs za programe za promociju mladih umetnika iz Obrenovca tokom 2016. godine u sklopu koncepta „SHOW ME YOUR ART“. 

Programski koncept za mlade „SHOW ME YOUR ART“, koji će se održavati svakog meseca, je prilika za stalno mesto kreativnog susreta mladih osoba kako bi kroz različite forme prezentovali svoja interesovanja i aktivnosti. Predložene forme programa su: književni, muzički, dramski programi, debate, forumi, izložbe, filmske večeri.

Spremni smo da podržimo ideje, stvaralačke i kreativne sposobnosti i znanja. Obezbeđujemo svu neophodnu tehničku i logističku podršku.

Ciljevi:

  • Upoznavanje sa interesovanjima mladih
  • Afirmacija kreativnog izraza mladih
  • Priprema i organizacija programa (realizacja od ideje do programa)
  • Promocija programa za mlade
  • Formiranje i negovanje vršnjačke publike
  • Kreiranje kulturnih sadržaja po meri i ukusu mladih.

Posebno će se vrednovati programi čija realizacija podrazumeva angažovanje više kreativaca različitih interesovanja. Takođe, i programi koji su tematski u vezi sa proučavanjem i negovanjem zavičajnih kulturnih vrednosti Obrenovca, uz korišćenje svih resusa Biblioteke „Vlada Aksentijević“ (bibliotečki fond, čitaonica, internet, prostor, galerija), kao jedine ustanove kulture u opštini, i mesta održavanja odabranih programa.

Pravo na učešće imaju svi mladi umetnici iz Obrenovca koji se bave fotografijom, muzikom, dizajnom, likovnom i primenjenom umetnošću, vizuelnom umetnošću i arhitekturom, književnim ili scenskim stvaralaštvom, interpretacijom (drama, opera, balet i ples), kinematografijom i audio-vizuelnim stvaralaštvom, digitalnim stvaralaštvom i multimedijom, kao i ostalim muzičkim, govornim, artističkim i scenskim izvođenjem kulturnih programa.

Prijava je preko online formulara, a dodtane informacije možete dobiti na mejl mightyspass@yahoo.com ili na telefon 0606728337.

Comments are closed.