No comments yet

Poseta Centru za dnevni boravak i smeštaj dece sa smetnjama u razvoju u Obrenovcu

1Fondacija za mlade Obrenovca je partner Fonadiciji Ana i Vlade Divac u okviru Projekta podrške najranjivijim grupama u poplavljenim područjima koji se realizuje uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. Projektom su opremljeni  Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju i Centar za osobe sa dečjom i cerebralnom paralizom u Obrenovcu što će unaprediti uslove za boravak 90 korisnika ovih ustanova.

Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju zajedno su danas obišli Miroslav Čučković, predsednik gradske opštine Obrenovac, Jannicke Bain, zamenica šefa Misije u Ambasadi Kraljevine Norveške u Beogradu, Jugoslava Zajić, rukovodilac Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine sa smetnjama u razvoju u Obrenovcu, Ana Koeshall, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac i Branko Spasi i Adis Milosavljević ispred Fodacije za mlade Obrenovca.

U okviru Projekta podrške najranjivijim grupama u poplavljenim područjima, Fondacija Ana i Vlade Divac će u Obrenovcu i okolnim selima obnoviti 17 kuća porodica koje imaju decu sa smetnjama u razvoju, opremiti osnovnim nameštajem još 10 kuća i dodeliti 10 ekonomskih grantova za poljoprivredna, zanatska i druga manja domaćinstva koja su pretrpela štetu u poplavama.

Do maja, do završetka projekta, Fondacija Ana i Vlade Divac će zajedno sa Fondacijom za mlade Obrenovac organizovati i 20 volonterskih akcija na obnovi ove opštine.

Vrednost Projekta podrške najranjivijim grupama u poplavljenim područjima je 86.520 evra a njegovu realizaciju finansijski je podržala Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

5

6

2

3

 

 

 

Comments are closed.