No comments yet

Rezultati ispitivanja stavova mladih osoba iz Obrenovca prema aktivnom učešću mladih u lokalnoj zajednici

Fondacija za mlade Obrenovca je tokom novembra i decembra 2018. godine sprovela istraživanje u okviru projekta „Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske“, koji u Srbiji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Projekat podržava Evropska komisija, kao deo svojih napora da konstantno unapređuje odnos javnih vlasti prema mladima.

Istraživanje je imalo za cilj da ispita stavove mladih osoba iz Obrenovca prema aktivnom učešću mladih u lokalnoj zajednici. Istraživanje je trebalo da ispita stavove mladih prema: mogućnostima za učešće mladih u donošenju odluka, stepenu participacije mladih, kao i zainteresovanost i informisanost mladih o prilikama za aktivno učešće u lokalnoj zajednici.

Rezultate istraživanja možete pogledati ovde.

 

Post a comment