No comments yet

Rezultati konkursa za projekte i ideje mladih iz Obrenovca – Omladinski fond 2019

Nakon završetka konkursa Omladinskog fonda za mlade iz Obrenovca, koji je bio otvoren do 29. jula 2019. godine, a na koji je stiglo 15 prijava, Odbor omladinskog fonda je odabrao projekte koji će biti realizovani u periodu od 15. avgusta do 30. novembra 2019. godine.

Posle tehničke predselekcije i održanih intervjua, Odbor je zasedao i na osnovu sledećih kriterijuma bodovao projekte: kvalitet ideje, učešće i vođstvo mladih, opravdanost utrošenog novca, potreba u zajednici, održivost i uticaj na mlade, nakon čega je usledilo i javno glasanje na platformi LONAC.pro.

U opštini Obrenovac biće podržani sledeći projekti:

Ref.br.              Naziv projekta:                                                                    Naziv grupe:  Ocena:    Predloženi budžet:
OF-15-19 Uređenje škole i dvorišta – Tehnička škola Obrenovac  Simo Denić            84,4         100.000,00
OF 03-19 Obnova svlačionica FK Skela                                                Miloš Dragojlović 81,4        100.000,00
OF 09-19 Izviđačke igre u Obrenovcu                                                   Natalija Janković  81           90.000,00
OF 10-19 Sa naukom na TI                                                                     Tamara Janković  76,2        95.000,00
OF 11-19 Letnja učionica                                                                         Nemanja Jeremić 74,4       100.000,00
OF 08-19 Popravka i postavljanje nove zaštitne mreže iza golova Marko Petrović      69,6        89.670,00
OF 12-19 Uređenje izletišta Vinogradi                                                  Ivan Lazarević       69,4        95.330,00
OF 01-19 Rekonstrukcija Japanske kućice u Dudovima                Mirko Mitrović      68,6       100.000,00
OF 02-19 Postavljanje mobilijara u dvorištu škole u Konaticama  Aleksandra Jovanić 65,8     100.000,00
OF 05-19 Postavljanje sprava za igru dece u selu Orašac                 Irena Spasojević      65        100.000,00
OF 14-19 Postavljanje mobilijara za decu u Muzičkoj koloniji         Zoran Mitrović        64,4      100.000,00
OF 04-19 Opremanje školskog dvorišta u Draževcu                          Gordana Vujačić    62,6       90.000,00

Projekti koji nisu podržani:

Ref.br.       Naziv projekta:                                               Naziv grupe:      Ocena:       Predloženi budžet:
OF 07-19     Sigurnije škole – Otpornije zajednice       Ivan Sokić               58                0,00
OF 13-19     I mi smo tu!                                                    Anđelka Kaljević   53,4             0,00
OF 06-19 U znanju je moć – nauči prvu pomoć           Bogdan Španović   50,6            0,00

Članovi Odbora Omladinskog fonda se zahvaljuju svima koji su aplicirali, a timovima čiji su projekti odabrani žele puno uspeha u realizaciji.

Program Omladinski fond zajedno realizuju Fondacija za mlade Obrenovca, Kancelarija za mlade opštine Obrenovac, Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Mozaik. Program se već sedam godina realizuje u Obrenovcu i primer je dobre prakse aktivnog učešća mladih u donošenju odluka.

Post a comment