No comments yet

Rezultati Konkursa za zelene inicijative

Fondacija za mlade Obrenovca i Centar za građansko delovanje, uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine, raspisali su Konkurs za zelene inicijative, koji je trajao od 23. avgusta do 6. septembra 2020. godine. Program Zeleni fond je namenjen neformalnim grupama mladih iz Obrenovca, koji će dobiti finansijsku podršku za realizaciju svojih ideja u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine, u maksimalnom iznosu od 30.000 dinara po projektu.

Na konkurs je stiglo 9 predloga projekata:

 1. Projekat „Eko patrola Orašac“, grupe „Eko patrola Orašac“
 2. Projekat „Zeleni kutak Dudovi“, grupe „Dudovi“
 3. Projekat „Zeleni kutak ispred Doma kulture Mislođin“, grupe „Mislođinci“
 4. Projekat „Zeleni Dren“, grupe „Dren“
 5. Projekat „Uređenje zelene površine ispred doma Mesne zajednice u Vukićevici“, grupe „Mladi Vukićevice“
 6. Projekat „Uređenje terena oko fudbalskog igrališta u Stublinama“, grupe „Stublinci“
 7. Projekat „Kolonija“, grupe „Kolonija“
 8. Projekat „Od igre do makete“, grupe „Kulturno sklonište“
 9. Projekat „Kroz žicu igrališta, do ekološkog srca“, grupe „Project 4“.

Nakon što je nosilac projekta izvršio tehničku proveru svih pristiglih prijava, sastanak selekcionog odbora održan je 10. septembra 2020. godine.

Članovi ovogodišnjeg selekcionog odbora Zelenog fonda su: predstavnik Centra za građansko delovanje Duško Krstić, predstavnica Fondacije za mlade Obrenovca Jelena Ivković i predstavnik Odreda izviđača „Zvezdan Nedeljković“ Slobodan Radojičić.

Članovi odbora su vrednovali sve pristigle predloge projekata na osnovu sledećih kriterijuma:

 1. Opšta ocena (da li je potreba jasno definisana; da li akcija odgovara potrebi u zajednici i uslovima konkursa);
 2. Ostvarljivost (da li je opisan cilj akcije dostižan u odnosu na planirane aktivnosti, tj. da li će se akcijom ostvariti opisan cilj projekta);
 3. Potreba u zajednici (da li se potreba tiče dobrobiti većeg broja građana; da li je veći broj građana uticao na donošenje odluke o inicijativi);
 4. Uticaj na zajednicu (da li je dobro opisano na koga sve utiče akcija; da li je uticaj značajan, pokreće na promenu ponašanja, donosi dovoljno značajnu promenu u zajednici);
 5. Inovativnost (koliko je rešenje inovativno u odnosu na potrebu).

Konačna odluka članova selekcionog odbora

Članovi selekcionog odbora programa Zeleni fond odlučili su da se finansijski podrže sledeći projekti:

 1. Projekat grupe „Project 4“, pod nazivom „Kroz žicu igrališta, do ekološkog srca“, u iznosu od 30.000 dinara.

Ova grupa želi da postavi klupu i dve kante za smeće na igralište u naselju Zvečka, kao i da počisti i sredi prostor oko igrališta. Postavljanjem jedne kante za papirne otpatke i jedne za plastiku žele da ukažu na značaj odlaganja otpada.

 1. Projekat grupe „Dudovi“, pod nazivom „Zeleni kutak Dudovi“, u iznosu od 30.000 dinara.

Projekat podrazumeva uređenje prostora ispred zgrade u ulici Radenka Rankovića, u naselju Dudovi . Naselje je staro preko 40 godina i mnogim stvarima je vreme za obnovu. Grupa će obnoviti ogradicu oko zelene površine ispred zgrade, postaviti dve klupe, zasaditi dva drveta i zelenilo, ali i okrečiti grafite koji se tu nalaze.

 1. Projekat grupe „Eko patrola Orašac“, pod nazivom „Eko patrola Orašac“, u iznosu od 30.000 dinara.

U selu Orašac je na nekoliko lokacija u toku postavljanje kanti za đubre i kontejnera za odlaganje kabastog otpada. Ideja ove grupe je postavljanje Eko panoa sa porukama o važnosti očuvanja i zaštite životne sredine. Biće postavljene 4 table i 4 postera.

 1. Projekat grupe „Mislođinci“, pod nazivom „Zeleni kutak ispred Doma kulture Mislođin“, u iznosu od 30.000 dinara.

Mladi iz ove grupe žele da urede i oplemene prostor oko Doma kulture u Mislođinu. Ispred Doma biće posađene tuje, pokošena trava i postavljena česma za piće i zalivanje biljaka.

 1. Projekat grupe „Kulturno sklonište“, pod nazivom „Od igre do makete“, u iznosu od 29.000 dinara.

Osnovna ideja ovog projekta je da se deci mladjih predškolskih grupa kroz igru predstavi značaj i načini očuvanja prirode, kako i kako izgledaju prirodna staništa pojedinih biljnih i životinjskih vrsta i koja je njihova uloga. Deca iz lokalne predškolske ustanove učestvovaće u radionicama pravljenja staništa. Deca će koristiti reciklirani materijal, čime se želi skrenuti pažnja na značaj reciklaže.

Podržani projekti biće implementirani do 1. novembra 2020. godine.

Članovi selekcionog odbora programa Zeleni fond se zahvaljuju svima koji su aplicirali, a timovima čiji su projekti odabrani žele puno uspeha u realizaciji.

 

Post a comment