No comments yet

SOS telefon za psihološku podršku žrtvama poplave

Poziv na: (011) 22 88 040

SMS na: 065 548 6421 – stručnjaci i volonteri Viktimološkog društva Srbije će vas pozvati ili doći do vas

Poplave, kao i druge prirodne katastrofe, spadaju u traumatske događaje koji mogu dovesti do promena psiho-fiziološke i socijalno-emocionalne ravnoteže. Nakon početne faze šoka, sledi faza suočavanja i obrade. Da bi osoba mogla da se na zdrav način suoči sa svojim emocijama, materijalnim i drugim posledicama događaja, neophodna je podrška porodice, prijatelja, lokalne zajednice i organizacija. Izostanak socijalne podrške može produžiti oporavak, a u nekim slučajevima može doprineti i pojavi posttraumatskog stresnog poremećaja.

Zahvaljujući stručnjacima i volonterima Viktimološkog društva Srbije, žrtvama poplave je obezbeđena podrška i stručno savetovanje posredstvom mobilnih i fiksnih linija.

Fondacija za mlade Obrenovca će u narednom periodu raditi na uspostavljanju programa psihološke pomoći i neformalnog obrazovanja za decu i mlade a u saradnji sa nadležnim institucijama, partnerskim organizacijama i donatorima.

Comments are closed.