Fond za komšijske inicijative #razgovori sa komšijama

  Ove godine smo kroz naš jedinstveni lokalni Fond za komšijske inicijative podržali pet ideja neformalnih grupa aktivnih građana. Tokom avgusta smo ih obišli, upoznali se bolje sa problemima koji postoje u lokalnoj zajednici i razgovarali sa komšijama o nekim budućim akcijama. Više informacija o podržanim inicijativama možete pronaći ovde:...

Continue reading

Podrška za mobilizaciju zajednice – Vinsko nasleđe Smedereva

Nedavno smo bili u poseti kolegama iz udruženja Pro.Tok21, čija je inicijativa „Vinsko nasleđe Smedereva“ podržana kroz konkurs „Lokalni poziv za EU“. Cilj ove inicijative je da doprinose revitalizaciji kulturnog nasleđa u gradu, zagovara njegovu zaštitu, pospešuje kulturno delovanje institucija i podstakne građane da aktivno koriste, kreiraju i predlažu kulturne...

Continue reading