Odabrani projekti u okviru Fonda za komšijske inicijative za 2021. godinu

Ovogodišnji konkurs u okviru programa Fond za komšijske inicijative trajao je od od 23. marta do 30. aprila 2021. godine. Program je namenjen neformalnim grupama građana iz Obrenovca koji će dobiti finansijsku podršku za realizaciju svojih ideja koje imaju za cilj poboljšanje života u najrazličitijim oblastima: provođenje slobodnog vremena, kultura,...

Continue reading