Podrška za mobilizaciju zajednice – Vinsko nasleđe Smedereva

Udruženje Pro.Tok21 u okviru svog projekta „Vinsko nasleđe Smedereva“ sprovodi aktivnosti i sa srednjoškolcima, kako bi im se kroz aktivno učešće približio uticaj vinogorja na identitet grada. Istorijski arhiv, muzej i biblioteka u Smederevu su mesta gde mladi istraživači imaju mogućnost da se kroz autentičnu građu upoznaju sa prošlošću svog...

Continue reading

Podrška za mobilizaciju zajednice – Vinsko nasleđe Smedereva

Nedavno smo bili u poseti kolegama iz udruženja Pro.Tok21, čija je inicijativa „Vinsko nasleđe Smedereva“ podržana kroz konkurs „Lokalni poziv za EU“. Cilj ove inicijative je da doprinose revitalizaciji kulturnog nasleđa u gradu, zagovara njegovu zaštitu, pospešuje kulturno delovanje institucija i podstakne građane da aktivno koriste, kreiraju i predlažu kulturne...

Continue reading

promeni.rs

Konkursi za lokalne inicijative

Konkursi za autentične inicijative neformalnih grupa i udruženja građana u okviru projekta „Lokalni poziv za EU”, otvoreni su do 1. septembra. Više informacija o uslovima konkursa, kao i prijavni formular, možete pronaći na sajtu www.promeni.rs. Projekat sprovode Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Grupa 484 i Fondacija Jelena Šantić, dok je Fondacija...

Continue reading