No comments yet

Podrška za mobilizaciju zajednice – Vinsko nasleđe Smedereva

Udruženje Pro.Tok21 u okviru svog projekta „Vinsko nasleđe Smedereva“ sprovodi aktivnosti i sa srednjoškolcima, kako bi im se kroz aktivno učešće približio uticaj vinogorja na identitet grada. Istorijski arhiv, muzej i biblioteka u Smederevu su mesta gde mladi istraživači imaju mogućnost da se kroz autentičnu građu upoznaju sa prošlošću svog mesta, a potom da zajedno sa svojim mentorima učestvuju u obličavanju i digitalizaciji prikupljenog materijala koji će biti dostupan na sajtu www.nasledje.rs.

Cilj ove inicijative je da doprinese revitalizaciji kulturnog nasleđa, zagovara njegovu zaštitu, pospešuje kulturno delovanje institucija i podstakne građane da aktivno koriste, kreiraju i predlažu kulturne sadržaje, a ujedno i promišljaju o održivosti grada.

Inicijativa je dobila podršku na konkursu „Lokalni poziv za EU“ koji u partnerstvu realiziju Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Grupa 484 i Fondacija Jelena Šantić, dok je Fondacija za mlade Obrenovca Resurs centar za Beogradski okrug.

Post a comment