No comments yet

Fond za komšijske inicijative #razgovori sa komšijama

Ove godine smo kroz naš jedinstveni lokalni Fond za komšijske inicijative podržali pet ideja neformalnih grupa aktivnih građana. Tokom avgusta smo ih obišli, upoznali se bolje sa problemima koji postoje u lokalnoj zajednici i razgovarali sa komšijama o nekim budućim akcijama.

Više informacija o podržanim inicijativama možete pronaći ovde: http://oyf.rs/sr/odabrani-projekti-u-okviru-fonda-za-komsijske-inicijative-za-2021-godinu/.

 

 

Rad Fondacije je institucionalno podržan od strane Vlade Švajcarske kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Post a comment